הגירה לקנדה
03-6738333
054-3319797

תל-אביב: רח' נירים 3 (בית קנדה), אגף C, קומה 3

הגירה לקנדה, מחוז אונטריו (Ontario)

הגירה לקנדה, מחוז אונטריו (Ontario)

הגירה לקנדה דרך מחוז אונטריו (Ontario) היא אחת האפשרויות לקבל תושבות קבע בקנדה. ממשלת אונטריו רואה פוטנציאל עצום במהגרים בעלי כישורים, השכלה וניסיון מקצועי בתחומים השונים, אשר יכולים לתרום לכלכלה, לפיתוח התעשייה בענפים השונים של המשק המקומי וקנדי בכלל. תוכנית ההגירה של מחוז אונטריו מאפשרת להגיש מועמדות לתושבים פוטנציאלים שעומדים בדרישות המינימליות וקרטריונים של אחד מן הקטגוריות של התוכנית  Ontario Immigrant Nominee Program – OINP.

ההגירה לקנדה דרך פרובינציית אונטריו היא תכנית חלופית לזכות למעמד תושב קבע קנדי שנועדה למועמדים בעלי פרופיל שעונה לדרישות מינימליות של התכנית הפדרלית (Federal Skilled Worker Program), אך לא צבר מספיק נקודות בשיטת דירוג CRS במערכת Express Entry . תכנית הגירה של פרובינציית אונטריו מעניקה הזדמנות לזכות לתעודת המועמד מטעם הפרובינציה (Provincial Nominee), אשר בתורו מבטיח סטטוס של תושב קנדה.

 

תוכנית ההגירה של אונטריו Ontario Immigrant Nominee Program – OINP 

תהליך ההגירה דרך תכנית של אונטריו, כמו בכל התוכניות המחוזיות האחרות, מתבצע בשני שלבים עיקריים: ממשלת אונטריו בוחרת במועמדים להגירה מתוך אלה שהגישו את הבקשה, ומנפיקה להם סרטיפיקט פרובינציאלי (Provincial Nominee). המועמדים ששנבחרו ע"י הרשויות ההגירה הפרובינציאליות מגישים בקשה לקבלת תושבות קבע לרשות ההגירה הפדרלית, משרד ההגירה והאזרחות של קנדה ( Citizenship and Immigration Canada)

Ontario Express Entry: החל מינואר 2015 החלה לפעול מערכת Express Entry המורכבת ממספר תוכניות ההגירה הכוללות גם את התוכניות הפרובינציאליות. רשויות ההגירה של אונטריו מקבלות בקשות ואת המועמדים שכבר החלו תהליך הגירה והגישו מועמדות דרך מערכת זו. Ontario Express Entry מיועדת למועמדים שעומדים בדרישות של אונטריו, ככלל לבעלי השכלה גבוהה או השכלה מיקצועית ולאנשים בעלי ניסיון עבודה מקצועי הנדרש באונטריו.

 

סקירת תכנית ההגירה של פרובינציית אונטריו—Opportunities Ontario

ממשלת אונטריו רואה בעידוד הגירה מרחבי העולם פוטנציאל אדיר לצמיחה כלכלית של המדינה. בפרט, הדגש מושם על עידוד הגירת מומחים מוכשרים; עובדים מקצועיים וסטודנטים. הפרובינציה מעוניינת באנשים משכילים ומוכשרים, שיהיו מסוגלים ליישם את ניסיונם ואת כישוריהם המקצועיים בשוק העבודה המקומי ובכל לתרום להתפתחות תעשיה, מזגר השירותים והכלכלה בכלל.

תכנית ההגירה של פרובינציית אונטריו "Opportunities Ontario" בראש ובראשונה נועדה למעסיקים קנדיים שמתקשים למצוא עובדים בעלי הכשרה הולמת בקנדה. באותה נשימה, נועדה התכנית לאלה המעוניינים לחיות ולהצליח בקנדה ולהפוך את אונטריו לביתם החדש. ממשלת אונטריו מוכנה לסייע לאלה המעוניינים להגר לקנדה, כשהם בעלי פרופיל שהולם דרישות שוק העבודה המקומי וכן עומד בדרישות התכנית.

בתכנית ההגירה של תכנית זו, כמו בשאר תכניות הגירה פרובינציאליות (Provincial Nominee Program) מהשתתפות שתי ממשלות—זו הפדרלית וזו הרפובינציאלית. בהתאם לתכנית “Opportunities Ontario” ממשלת הפרובינציה בוחרת מועמדים להגירה ומציעה אות מועמדותם לקבלת הסטטוס של תושב קבע (Permanent Resident) לעיון הממשל הפדרלי. כלל הבקשות לקבלת האשרה והסטטוס של תושב קבע נבחנות על ידי משרד האזרחות וההגירה של קנדה (RCIC).   קרא עוד…

 

עובדות על אוטריו
המועמדים מטעם פרובינציית אונטריו שמועמדותם אושרה במסגרת התכנית "Opportunities Ontario" יזכו לתעודות ייעודיות. הציפייה היא שכל שנה במסגרת תכנית זו עד 1000 מועמדים ובני משחותיהם יזכו לתעודה זו.

התכנית "Opportunities Ontario" לא "תחול" עליכם ללא מעסיק קנדי. פירושו הדבר הוא שתהיו רשאים להגיש מועמדות רק לאחר שהמעסיק הקנדי קיבל אישור הולם. במידה ופנייתו של המעסיק תאושר על ידי הממונים על תכנית "Opportunities Ontario" הוא יקבל חבילת מסמכים שיצטרך להעביר לידיכם.

הפניות נבחנות לפי סדר הגשתן, כשתוצאות הבחינה תלויות בדרישות התכנית. היות ומספר מקומות עבודה פנויים מוגבל, אנו ממליצים למעסיקים לפנות לתכנית בהקדם האפשרי כדי להגביר סיכוי לכך שתיענה הפניה בחיוב.

לתכנית "Opportunities Ontario" שתי קטגוריות (ראו להלן).

 

1) תכנית "Opportunities Ontario"— קטגוריה כללית. 

הקטגוריה הכללית פתוחה למעסיקים באונטריו בעלי פרופיל שהולם את דרישות כתכנית, אשר מעניקים לעובדים זרים מקומות עבודה קבועה במשרה מלאה. על המעסיקים להגיש מסמכים לתכנית “Opportunities Ontario” על מנת לעבור בחירה מקדימה וקבלת מקומות עבודה עבור המועמדים.

תכנית "Opportunities Ontario" מאפשרת למעסיקים בפרובינציה למצוא עובדים מקצועיים בהתאם לצרכיהם. רק מקצועות ניהול; מקצועות ייחודיים ומקצועות הכרוכים בהכשרה מיוחדת ייבחנו במסגרת התכנית.

מעסיקים שלרשותם מקומות עבודה המורשים לאיוש יכולים לפנות לעובדים זרים או לסטודנטים בין-לאומיים בין אם הם נמצאים בקנדה באופן חוקי (למשל, עובדי זרים ארעים; סטודנטים או שוהים עם אשרת ביקור). כלל מועמדים פוטנציאליים שמתגוררים או שוהים בקנדה על סמך אשרת ביקור—חייבים להגיש מסמך רשמי המאשר את חוקיות שהייתם בקנדה.< על העובדים הזרים להיות בעלי שנתיים של ניסיון מקצועי לכל הפחות, או להיות בעלי רישום מיוחד אם מדובר במקצועות ותפקידים מיוחדים. קטגוריה כללית גם מאפשרת למשקיעים להזמין לפרובינציה עובדים מטעמם המועסקים בתפקידי מפתח. לשם קבלת אישור לכך, על ההשקעות להיות בעלות חשיבות עבור אונטריו, לייצר מקומות עבודה לתושבי הפרובינציה ולזכות לתמיכה מהצד של ממשלת אונטריו. למידע מפורט בנושא זה, ניתן לפנות לנציג שלa href="http://giccanadaimmigration.com/he/contact-us/"> GIC CANADA IMMIGRATION>

 

2) תכנית “Opportunities Ontario”—קטגוריית סטודנטים מחו"ל.

הקטגוריה של הסטודנטים מחו"ל מיועדת לבוגרים של המכללות או של האוניברסיטאות מאזור אונטריו.

על הסטודנטים מחו"ל להשלים לכל הפחות מחצית מתכנית לקבלת התואר או הסמכה בקנדה.

סטודנטים מחו"ל רשאים להגיש בקשה לקבלת מועמדות פרובינציאלית לתכנית זו בסמסטר האחרון ללימודיהם, וגם במשך שנתיים הראשונות מאז השלמת הלימודים.

הדרישה לניסיון עבודה אינה חלה על סטודנטים מחו"ל שסיימו לימודי תואר שני ומלאה.
הגשת מועמדות להגירה

החברה GIC Canada Immigartion Co משקיעה מאמצים רבים לקבלת מידע אמין ומדויק ככל האפשר אודות ההגירה לקנדה. לצערנו כללי הגירה ודרישות למועמדים משתנים מעת לעת. מסיבה זו אפשר וחלק מתכניות ההגירה השתנו מאז הפרסום המקורי אודותיהן. כדי לקבל מידע מפורט אודות תכנית הגירה זו או אחרת, אנו ממצילים לפנות לאתר הרשמי של משרד האזרחות וההגירה של קנדה או לפנות לנציג החברה. ליצירת קשר עמנו.


לקבלת מידע ופרטים נוספים הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר

 GIC Canada immigration company

טל': 03-6738333

טל': 054-3319797

cicinfocenter@gmail.com


בריטיש קולומביה

ההגירה לקנדה, נובה סקוטיה (Nova Scotia)

הגירה לקנדה, מניטובה (Manitoba)

קנדה

צור קשר

קומה 3 ,C סניף תל-אביב: רח' נירים 3 (בית קנדה), אגף

סניף חיפה: רח' שער פלמר 1, קומה 5, משרד 521

  • טלפון: 03-6738333
  • פקס: 03-6738288
  • cicinfocenter@gmail.com